SREDIŠNJI URED DOMOVINSKOG POKRETA
Maja Horvat, tajnica Domovinskog pokreta
Telefon: 099 5360 235
Adresa: Vlaška 81f, 10 000 ZAGREB
E-mail: info@dp.hr
Radno vrijeme ureda: Ponedjeljak do petak od 9 do 17 sati.

PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO U
DOMOVINSKOM POKRETU

Članstvo-novo

Osnovni podaci:

Podaci o prebivalištu:

Kontakt:

Podaci o obrazovanju, zaposlenju i bračnom statusu:

Pripadnost drugim organizacijama:

Polja označena zvjezdicom (*) su obavezna
Ispunjavanjem Pristupnice o pristupanju u članstvo Domovinskog pokreta dajete privolu za prikupljanje i obradu podataka iz pristupnice u svrhu vođenja odgovarajućih evidencija o članstvu u stranci, sukladno odredbama Zakona o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06), i ostvarivanja prava i obveza iz Statuta Domovinskog pokreta.
Domovinski pokret zadržava pravo osobne podatke koje ste ustupili obrađivati i u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) odnosno kontaktiranja i korištenja ustupljenih podataka u marketinškim aktivnostima stranke. U odnosu na obradu podataka za potrebe marketinških aktivnosti, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. Prigovor možete dostaviti na e-mail dpo@dp.hr. Po prijemu takvog prigovora Domovinski pokret se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, a u svrhu marketinških aktivnosti stranke.
Prikupljeni podaci će se obrađivati sukladno članku 9. stavku 2. točki a) Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakonu o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).