SREDIŠNJI URED DOMOVINSKOG POKRETA
Maja Horvat, tajnica Domovinskog pokreta
Telefon: 099 5360 235
Adresa: Vlaška 81f, 10 000 ZAGREB
E-mail: info@dp.hr
Radno vrijeme ureda: Ponedjeljak do petak od 9 do 17 sati.

KONTAKTI

SREDIŠNJI URED DOMOVINSKOG POKRETA
Maja Horvat, tajnica Domovinskog pokreta (foto)
Telefon: 099 5360 235
Adresa: Vlaška 81f, 10 000 ZAGREB
E-mail: info@dp.hr
Radno vrijeme ureda: Ponedjeljak do petak od 9 do 17 sati.

URED JUG DOMOVINSKOG POKRETA
Frane Tokić, tajnik Domovinskog pokreta (foto)
Telefon: 099 5360 236
Adresa: Ulica Rikarda Katalinića Jeretova 3/a, 23 000 ZADAR
E-mail: clanovi@dp.hr
Radno vrijeme ureda: Prema dogovoru!

URED SJEVER DOMOVINSKOG POKRETA
Ivana Babić, tajnica Domovinskog pokreta (foto)
Telefon: 091 510 0305
Adresa: Šetalište Petra Preradovića 3, Osijek 31 000
E-mail: gradjani@dp.hr
Radno vrijeme ureda: Ponedjeljak do petak od 9 do 17 sati.

URED JUG DOMOVINSKOG POKRETA
Frane Tokić, tajnik Domovinskog pokreta (foto)
Telefon: 099 5360 236
Adresa: Ulica Rikarda Katalinića Jeretova 3/a, 23 000 ZADAR
E-mail: clanovi@dp.hr
Radno vrijeme ureda: Prema dogovoru!