SREDIŠNJI URED DOMOVINSKOG POKRETA
Maja Horvat, tajnica Domovinskog pokreta
Telefon: 099 5360 235
Adresa: Vlaška 81f, 10 000 ZAGREB
E-mail: info@dp.hr
Radno vrijeme ureda: Ponedjeljak do petak od 9 do 17 sati.

PREDSJEDNIŠTVO

Zaštita tradicije, stvaranje budućnosti!

Ivan Penava

kineziolog, političar, bivši veslač, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik Domovinskog pokreta, zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru

Mario Radić

poduzetnik, političar, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru

Damir Barna

ekonomist, poduzetnik, političar, politički tajnik Domovinskog pokreta

Josip Dabro

kineziolog, trener, političar, glavni tajnik Domovinskog pokreta, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Vukovarsko-srijemske županije

Stephen Nikola Bartulica

dr. sc., profesor, docent, političar, međunarodni tajnik Domovinskog pokreta, zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru

Davor Dretar

televizijski i radijski voditelj, glumac, političar, zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Krapinsko-zagorske županije

Stipo Mlinarić

heroj obrane Vukovara, logoraš, političar,zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru, član predsjedništva podružnice Domovinskog pokreta Grada Zagreba

Igor Peternel

dr. sc., profesor, političar, zastupnik Domovinskog pokreta u Skupštini Grada Zagreba, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Grada Zagreba

Slaven Dobrović

dr. sc. dipl. ing., profesor, političar,zastupnik Domovinskog pokreta u Skupštini Grada Zagreba, član predsjedništva podružnice Domovinskog pokreta Grada Zagreba

Krešimir Bubalo

ekonomist, poduzetnik, političar, predsjednik Nadzornog odbora Domovinskog pokreta

Ante Šušnjar

odvjetnik, član Suda časti Domovinskog pokreta

Damir Markuš

pripadnik HOS-a, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Sisačko-moslavačke županije

Krešimir Čabaj

profesor engleskog jezika i povijesti, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Osječko-baranjske županije

Branka Lozo

profesor tehničkih znanosti, članica predsjedništva podružnice Domovinskog pokreta Grada Zagreba

Ivana Mujkić

ekonomistica, političarka, članica Nadzornog odbora Domovinskog pokreta, predsjednica ogranka Domovinskog pokreta Grada Vukovara

Josip Jurčević

prof. dr. sc., političar, nacionalni koordinator Odbora Domovinskog pokreta

Jesenka Ricl

magistra umjetnosti, poduzetnica, predsjednica ogranka Domovinskog pokreta Grada Osijeka

Marko Žaja

kineziolog, poduzetnik, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Splitskodalmatinske županij

Damir Biloglav

dr., dragovoljac, predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Zadarske županije

Ivica Mesić

odvjetnik, predsjednik Suda časti Domovinskog pokreta

Danijel Spajić

poduzetnik, političar, bivši zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru