SREDIŠNJI URED DOMOVINSKOG POKRETA
Maja Horvat, tajnica Domovinskog pokreta
Telefon: 099 5360 235
Adresa: Vlaška 81f, 10 000 ZAGREB
E-mail: info@dp.hr
Radno vrijeme ureda: Ponedjeljak do petak od 9 do 17 sati.

NEOVISNA TIJELA STRANKE

DOMOVINSKI POKRET – Hrvatska u srcu!

SUD ČASTI DOMOVINSKOG POKRETA

Ivica Mesić

predsjednik Suda časti Domovinskog pokreta

Ante Šušnjar

član Suda časti Domovinskog pokreta

Miroslav Mudri

član Suda časti Domovinskog pokreta

NADZORNI ODBOR DOMOVINSKOG POKRETA

Krešimir Bubalo

predsjednik Nadzornog odbora Domovinskog pokreta

Ivana Mujkić

članica Nadzornog odbora Domovinskog pokreta

Miljenko Ćurić

član Nadzornog odbora Domovinskog pokreta